Områdets vägar

Under året planeras barmarksunderhåll som innehåller hyvling, dammbindning och slåtter. Utöver dessa aktiviteterna planeras i år att byta några vägtrummor vid bland annat Älgen samt att se över diken på de nedre...