Kallelse årsstämma

Ordinarie årsstämma i Uppvallens Samfällighetsförening hålls söndagen den 2 augusti 2020, klockan 10.00 i Bystugan, Lofsdalen Medlemmarna i Uppvallens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma enligt ovan. Årsredovisning med verksamhetsberättelse och årsbokslut...