Inbjudan städdag

Lördagen den 1 augusti är det dags för städdag på Uppvallen 9.00 – 13.30. Vi startar 9.00 med samling på respektive torg. Tag gärna med egna redskap.

Kl. 11.00 tar vi en kaffepaus på respektive torg.
Kl 13.30 lunch med korvgrillning vid Uppvallen.

Under städdagen gör vi följande:

  • Röja sly på våra grönområden
  • Rensa nedfallna träd och grenar.
  • Rensa ris.
  • Eventuellt elda, om plats finns för det på det torget och om vädret tillåter.
  • Rensa bäckar och diken där det finns på området
  • Lägga allt avfall på anvisad plats, i dagsläget vid spårcentralen

 På städdagen  kommer vi också att se över skoterleder och sätta upp markeringar där det saknas.

Du som inte kan närvara på städdagen har möjlighet att delta med ett bidrag på 300 sek. Detta skall inbetalas senast den 31 augusti 2020 och går oavkortat till skötsel av våra grönområden. På detta sätt har samtliga fastighetsägare möjlighet att delta i skötsel av Uppvallen antingen med eget arbete eller med kontantbidrag. Betalas till Samfällighetens bankgiro 522- 9372.