Årsstämma – långfredag

Varje år har vi årsstämma på långfredagen. Årsstämman är det beslutande mötet då samtliga medlemmar bjuds in att påverka förvaltningen av föreningen. På stämman bestäms bland annat styrelsens sammansättning, ersättning till styrelsen och avgifter som ska betalas. Stämman är också det forum där motioner från medlemmar och framställan från styrelsen diskuteras och beslutas. Inbjudan till stämman skickas minst fyra veckor före stämman.

Vi ni vara med och påverka men har förhinder går det att skicka ett ombud med signerad fullmakt.

Föreningen bjuder på kaffe och kaka och brukar försöka hitta någon intressant föreläsare. Föreläsare har tidigare varit Ola Andersson (VD Lofsdalens Fjällanläggningar), Tina Lindman (VD Destination Lofsdalen), Helena Fjellgren (Projektledare Vision Lofsdalen) med flera.

Styrelseordförande Lotta och sekreterare Berit  2024
Från årsstämman 2023 i Bystugan. Trevligt att så många kom.