Årsstämma

Fredagen den 15 april träffades vi för samfällighetens Årsmöte. Bystugan i Lofsdalen var i det närmaste fullsatt och vi bjöds på kaffe och bakverk från Fjällhotellet. I slutet av mötet hade vi besök av Ola Andersson, VD för Lofsdalens fjällanläggningar som berättade om framtidsplanerna. Helt klart är att Lofsdalen utvecklas i snabb takt och planerna för framtiden är mycket stora med enorma investeringsplaner.

Förra året hade vi Helena Fjellgren från Vision Lofsdalen på besök som berättade om de EU-medel man fått för att utveckla cykelturismen i Lofsdalen. Nästa år fortsätter vi bjuda in intressanta personer så att vi alla får information om vad som händer i byn.

Övrigt som är på gång under året att vi ser över möjligheterna att börja skicka fakturor till respektive stug-/tomtägare digitalt, och i samband med det görs en stor översyn av medlemsmatrikeln där vi kompletterar med information om varje delägare i respektive stuga, samt mailadresser. Det skapar i sin tur möjligheter att skicka information via digitala nyhetsbrev.

Nästa gång vi alla ses är den 6 augusti på vår årliga städ- och trivseldag då vi hoppas att alla har möjlighet att vara med för gemensamt arbete och gemenskap.

Protokoll från mötet finns här.


Uppdaterad 2022-04-28 av Pär Camitz