Grönområde

Uppvallens samfällighet köpte 1991 det grönområde som omfamnar däggdjursvägarna vid nedre Uppvallen och fågelvägarna vid övre Uppvallen. Efter köpet har samfälligheten ansvar för skötseln och underhåll av grönområdet. Grönområdet omfattar 84 hektar mark varav cirka 49 hektar finns ovanför spårcentralen på övre Uppvallen och cirka 35 hektar finns beläget på nedre Uppvallen.

Grönområden runt de nyare områdena Ljungbacken och Ljungpiparen hanteras inte av samfälligheten. Dessa områden ägs och förvaltas av Noen.

Grönområdet ska ge möjlighet till promenad, bär och svampplockning samt rekreation. Det är också viktigt att bibehålla mångfalden av områdets flora och fauna.

Grönområde runt övre Uppvallen om ca 49 ha. Fastighetsbeteckning Lofsdalen 26:43 (1).
Grönområde runt nedre Uppvallen om cirka 35 ha. Fastighetsbeteckning Lofsdalen 26:43 (2).

Avverkning

En större avverkning genomfördes 1991 samt vår-vintern 2014. Ytterligare en föryngring av beståndet nedanför spårcentralen genomfördes hösten 2015. Någon ytterligare avverkning är inte aktuell. Arbete med röjning och gallning startades 2017 och kommer fortgå i mindre omfattning framöver. Röjning/gallring genomförs med både inhyrd och idéell arbetskraft.

Röjning

Vid röjning tas sly och mindre träd som växer för tätt ner. Efter röjningen blir det mycket ris och växtmaterial kvar på marken. Det är inte möjligt att ta bort det då det skulle kosta alldeles för mycket alternativt ta för mycket tid. I fall röjning genomförs nära fastigheter blir det upp till fastighetsägare att själva dra bort ris om det stör.