Städdag – augusti

Första lördagen i augusti är det städdag på Uppvallen mellan kl. 09.00 – 13.30.
Vi startar 9.00 med samling på respektive torg. Tag gärna med egna redskap.

  • Klockan 09.00 samling vid respektive torg. Kontaktpersonerna leder och fördelar dagens arbetsuppgifter.
  • Klockan 11.00 tar vi en kaffepaus på respektive torg.
  • Klockan 13.30 arbete avslutas med lunch med korvgrillning vid Uppvallens spårcentral.

Under städdagen gör vi följande:

  • Röja sly på våra grönområden
  • Rensa nedfallna träd och grenar.
  • Rensa ris.
  • Eventuellt elda, om plats finns för det på det torget och om vädret tillåter.
  • Rensa bäckar och diken där det finns på området
  • Lägga allt avfall på anvisad plats, i dagsläget vid spårcentralen

Du som inte kan närvara på städdagen har möjlighet att delta med ett bidrag på 300 sek. Detta skall inbetalas senast den 31 augusti och går till skötsel av våra grönområden. På detta sätt har samtliga fastighetsägare möjlighet att delta i skötsel av Uppvallen antingen med eget arbete eller med kontantbidrag. Betalas till Samfällighetens bankgiro 522-9372.