Om Uppvallen

Uppvallen är ett område med i huvudsak fritidshus beläget i Lofsdalen i Härjedalen. På området finns ungefär 250 fastigheter inbäddade i vacker fjällnära natur. De översta fastigheterna ligger precis vid trädgränsen mot kalfjäll. Både skoterleder och leder för vandring och längdåkning finns på kort avstånd från varje fastighet och de flesta kan skida från stugan direkt ut i spåren. Samtliga leder är avgiftsbelagda och underhålls på bästa sätt av Lofsdalsspår. Till liftsystemet, med ett av Sveriges högsta fallhöjder, tar man sig med bil. Det tar cirka 10 minuter att åka dit. Till byn är det ungefär halva sträckan och går att gå om man tar en längre promenad.

Utsikt över Lofssjön från Uppvallen

Området är kuperat och det skiljer nästan 200 höjdmeter mellan de nedersta fastigheterna vid Lofsdalsvägen till de översta fastigheterna vid Ljungpiparen som ligger på cirka 800 meters höjd över havet. Området är delat i ett övre område som har fågelnamn på vägarna och ett nedre område som har däggdjursnamn på vägarna. Mitt mellan ligger spårcentralen med parkeringsplatser som är en bra utgångspunkt för längdåkning och skoter.

Uppvallens fäbod

Uppvallen har anor tillbaka till åtminstone 1820-talet då Olof Jonsson från Ransjö kom till Lofsdalen och upparbetade ett fäbodställe, Opp vôll´n (Oppvallen) kallat. Fäbodarna användes till sommarbete för djuren som ofta flyttades mellan fäbodar under året för att få bästa betet. Turismen i Lofsdalen startade i liten skala under 1930-talet, men det var inte förrän på 1970-talet som de första fritidshusen byggdes på Uppvallen.

Detaljplan för övre Uppvallen från spårscentralen och uppåt antogs 1972 och planen för nedre Uppvallen antogs 1977. Detaljplanen för Ljungpiparen antogs 2005 och för Ljungbacken 2015.

Utdrag ur detaljplanen för etapp 3, nedre Uppvallen, 1977

Samfällighetsföreningen

Samfällighetsförening bildades 1982 efter att de första husen byggdes. I samfällighetsföreningen har vi ansvar att förvalta ett antal gemensamhetsanläggningar (GA).

  • GA 7 – Vägar
  • GA 9 – Sopor
  • GA 10 – Grönområden
  • GA 38 – Vägar, grönområde och belysning vid Ljungbacken

Vid årsstämman, som brukar hållas vid påsk varje år, träffas medlemmarna och väljer en styrelse som är operativt ansvarig för verksamheten med föreningens stadgar och lagkrav för samfälligheter som styrverktyg.

Den lagstadgade avgift till samfälligheten som alla fastighetsägare betalar varje år kommer på faktura i april månad. Där ingår vägunderhåll, snöröjning och sophämtningsavgift. Storleken på avgiften beslutas på årsstämman.

Lofssjön

Stugägarföreningen

Föreningen har samma styrelse som samfällighetsföreningen. Föreningen syfte är enligt stadgarna att bland annat i kontakt med Lofsdalens Turistförening (numer Lofsdalsspår) verka för goda förhållanden i och omkring Uppvallens stugområde beträffande spår och leder, miljön och övrigt för medlemmarnas trivsel och rekreationsmöjligheter.

Lofsdalsspår är numer ekonomiskt oberoende av stugägarföreningen och det ekonomiska bidraget från stugägarföreningen är idag litet jämfört med vid starten av föreningen. Intresset från medlemmar att delta på gemensamma aktiviteter är begränsat varför föreningen för en slumrande tillvaro.


Bilder från Lofsdalen

 
Lofsdalen Skybar med whiskylager
Digervålen från Hovärken
Hovärken och Sonfjället
Sömlingshågna
Norrsken över Hovärken
Hångtjärn
Lofsdalen Skybar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *