Skoteråkning

Antalet skotrar ökar för varje år inom vårt stugområde och det är av största vikt att vi skoteråkare visar hänsyn. Ett arbete med att markera till- och frånfarter mellan stugor och skoterleder pågår. Det är fastighetsägare själva som under städdagar hjälps åt att markera lederna. Pinnar och ledmärken finns att tillgå via styrelsen.

Någon ”friåkning” inom Uppvallen är absolut ej tillåten och högsta tillåtna hastighet är 20 km/tim. Du som hyr ut din stuga är också skyldig att informera dina hyresgäster om vad som gäller vid skoteråkning.

Vid frågor kring skoterleder kontakta ansvarig inom styrelsen.

Kartan visar utfartsvägar från respektive område till skoterleder. Fel på ledkartan anmäls till ansvarig i styrelsen.