Röjdag – september

Första lördagen i september varje år sammanstrålar röjgruppen för att göra fint på våra allmänningar runt husen i samfälligheten.

En 5 årsplan är utarbetad för röjning på Uppvallen. i 5 årsplanen finns möjlighet att se när området runt just er fastighet kommer att ses över. Målet är att hela grönområdet hinns med under en period på fem år.

Det är främst området i närheten av fastigheter som ses över och röjgruppen bestämmer själva hur långt från fastigheter som röjning sker. Deltagarna avgör också hur detaljerad röjning som hinns med för att hela området ska bli klart. 

Vid röjning tas sly och mindre träd som växer för tätt ner. Efter röjningen blir det mycket ris och växtmaterial kvar på marken. Det är inte möjligt att ta bort det då det skulle kosta alldeles för mycket alternativt ta för mycket tid. I fall röjning genomförs nära fastigheter blir det upp till fastighetsägare att själva dra bort ris om det stör. 

Röjgruppen startades 2022 med frivilliga erfarna personer som kan skog och avverkning. Vi har nu blivit 13 st personer med olika erfarenheter i skog och mark.

Vill du vara med i Röjgruppen så ser vi gärna att du kan hantera röjsåg och ev motorsåg.

Kontakta Lotta Häller om du är intresserad.                                                                                 

En lunchpaus med Lofsdalsöl och en wrap. Trevligt!
2023 var vi 13 st i Röjgruppen som avslutade en lång arbetsdag med trevlig middag på Skoterhuset.