Kommunalt vatten

Sedan årsskiftet är Övre Uppvallen påkopplad det kommunala vattenledningsnätet vilket innebär att hela Uppvallen nu har kommunalt vatten. Allt tycks ha fungerat bra och vi har inte fått information om några problem...