Kommunalt vatten

Sedan årsskiftet är Övre Uppvallen påkopplad det kommunala vattenledningsnätet vilket innebär att hela Uppvallen nu har kommunalt vatten.

Allt tycks ha fungerat bra och vi har inte fått information om några problem vid inkopplingen.

Eventuella frågor kring vattenkvalitet, priser mm hanteras av:
Vatten & Miljöresurs, kundservice telefon 010-2515315

Eftersom föreningen inte längre har ansvar för vattenförsörjning har denna kategori tagits bort från menyn på hemsidan.