Röjgruppen

Nu startar Uppvallens röjgrupp! Första träffen blir den 11 september och vi samlas klockan 09.00 vid Spårcentralen. Under dagen kommer vi att delas in i mindre grupper om 2-3 personer som tilldelas...