Röjgruppen

Nu startar Uppvallens röjgrupp!

Första träffen blir den 11 september och vi samlas klockan 09.00 vid Spårcentralen.

Under dagen kommer vi att delas in i mindre grupper om 2-3 personer som tilldelas var sitt område att röja i. Till att börja med blir det längs Uppvallsvägen från Däggdjursvägen uppåt samt från skidbron och nedåt. Blir vi fler personer kan områdena utökas.

Målet är att med gemensamma krafter hålla grönområdet ljust och luftigt men främst att få träffa likasinnade och arbeta, äta och dricka gott tillsammans. Föreningen bjuder på drivmedel, förbrukningsmaterial och förstås mat och dryck. Deltagarna bjuder på muskelkraft, maskiner och släp efter förmåga.

  • 09.00 Samling på spårcentralen och uppdelning i grupper och områden
  • 11.00 Fika i mindre grupper
  • 13.00 Lunchrast
  • 15.00 Arbetet avslutas
  • 19.00 Gemensam middag

Alla som vill vara med är välkomna. Vill eller kan man inte köra maskiner finns det gott om arbete med att dra bort ris och virke efter röjningen. Just nu är vi cirka 6 personer som kommer. Är du också intresserad? Meddela detta innan så vi kan förbereda med mat och dryck.

Vill ni vara med på dagen eller har frågor, ring eller SMSa mig!
Pär Camitz, 0732-367118