Om Uppvallen

Uppvallen är ett område med i huvudsak fritidshus beläget i Lofsdalen i Härjedalen. På området finns ungefär 250 fastigheter inbäddade i vacker fjällnära natur. De översta fastigheterna ligger precis vid trädgränsen mot kalfjäll....

Kartor

Här kommer några användbara länkar med kartor över Uppvallen och Lofsdalen. Destination Lofsdalens digitala kartguide Lofsdalsspår, spårkarta Lofsdalsspår, skoterleder Skoterleder.org, hela sverige Google, karta Lofsdalen Google, terrängkarta Lofsdalen Lofsdalens fjällanläggning, pistkarta

Områdets vägar

Under året planeras barmarksunderhåll som innehåller hyvling, dammbindning och slåtter. Utöver dessa aktiviteterna planeras i år att byta några vägtrummor vid bland annat Älgen samt att se över diken på de nedre...