Kallelse årsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Uppvallens Samfällighetsförening som äger rum långfredagen den 7 april 2023, klockan 09.00 i Bystugan Lofsdalen.

Om ni vill använda er rösträtt men inte kan delta under stämman finns möjlighet att skicka ombud med signerad fullmakt. Det finns naturligtvis också möjlighet att kontakta styrelsen direkt för att få svar på frågor.

Efter samfällighetens årsstämma följer stugägarföreningens årsmöte.

Helena Fjellgren, VD på Lofsdalsfjällens Turistnäring är inbjuden till årsmötet för att informera oss om vad som pågår i Lofsdalen och vad som planeras framåt.

Vi uppmanar alla medlemmar att delta på årsstämman. Stämman är ett utmärkt forum för oss medlemmar att påverka och för att få aktuell information om vad som är på gång i vårt område.

Stämmoprotokollet för 2023 kommer att vara tillgängligt på hemsidan efter mötet. Det finns också möjlighet att få det per brev efter kontakt med sekreteraren.