Protokoll och stadgar

Protokoll 2023 2023 Årsstämma Samfällighet 2023 Årsmöte Stugägarförening 2022 2022 Årsstämma Samfällighet 2022 Årsmöte Stugägarförening 2021 2021 Årsstämma Samfällighet 2021 Årsmöte Stugägarförening Stadgar Samfälligheten  För samfälligheten bygger stadgarna på lantmäteriets så kallade...