Protokoll och stadgar

Protokoll 2024 2024 Årstämma – Samfällighet 2024 Årsmöte – Stugägarförening 2023 2023 Årsstämma Samfällighet 2023 Årsmöte Stugägarförening 2022 2022 Årsstämma Samfällighet 2022 Årsmöte Stugägarförening Stadgar Samfälligheten  För samfälligheten bygger stadgarna på lantmäteriets...