Sophantering

Samfälligheten har ansvaret för insamling av utsorterade hushållssopor. Ansvaret ligger på föreningen sedan den 1 juli 2017. För insamling hyr föreningen fyra stycken containrar, två på Däggdjursvägen och två på Uppvallens spårcentral.

För att hålla nere kostnaderna för sophämtning är det också viktigt att vi fyller en container i taget. Markering kommer att ske med röd/grön skylt på containrarna för att visa vilken vi ska använda. Vi uppmanar också alla att endast kasta hushållssopor i containrarna!

  • Beställning av tömning och skötsel av containrarna utförs av Destinations Lofsdalen, Lars Henriksson, 070-441 88 95.
  • För er som saknar nycklar till sopcontainrarna kontakta ansvarig för sophantering i styrelsen.

Sortering

Läs hur du sorterar ditt avfall och informera dina hyresgäster om vilka regler som gäller.