Sophantering

Samfälligheten har ansvaret för insamling av utsorterade hushållssopor. Ansvaret ligger på föreningen sedan den 1 juli 2017. För insamling hyr föreningen fyra stycken containrar, två på Däggdjursvägen och två på Uppvallens spårcentral....