Matavfallsinsamling på Uppvallen

Härjedalens kommun har beslutat att från och med den 1 juli 2023 införa matavfallsinsamling (kompostering) i samfälligheter i kommunen.

Matavfallsinsamling finns sedan tidigare för bland annat boende med egna sopkärl men nu går man alltså vidare med samfälligheter. För vår del innebär detta att vi förutom att sortera ut matavfallet i särskilda påsar även måste komplettera våra två sopstationer på Däggdjursvägen och vid spårcentralen med ytterligare kärl för matavfallet.

Vilka kärl som blir aktuella för oss är i dagsläget inte bestämt men det troligaste är antingen ett antal mindre ”bruna kärl” eller en större behållare (typ ”Molok” eller liknande) på varje sopstation. Styrelsen undersöker nu för- och nackdelar samt kostnader med olika alternativ. Kommunen har också vissa krav på kärlen/behållarna.

Mer information om matavfallsinsamlingen kommer att ges vid årsstämman i Bystugan den 7 april.