En liten betraktelse ur en styrelseledamots perspektiv

När de första, försiktiga snöflingorna föll över Uppvallen hade vi i styrelsen vårt sjunde och sista möte för året, den 12 november 2022.

Styrelsen för samfälligheten består av 8 personer och vi äger alla en fastighet på Uppvallen. Vilka vi är finns på annan plats på hemsidan.  Sammanlagt är vi ca 250 fastighetsägare vars förtroende just vi fick på senaste årsstämman att förvalta vårt gemensamma ansvar för vägar, sophantering och grönområdet. Vi ansvarar också för Uppvallens Stugförening, där vi planerar och genomför städdagar, röjer skoterleder och skidspår.

2022 handlade mycket om våra vägar på styrelsemötena.  Det har grävts för elledningar, fiber och vatten längs Uppvallsvägen, längs våra stickvägar och inte minst på Spårcentralen. Många har hört av sig och tyckt att det “sett bedrövligt” ut. Men när de grävt klart på ett ställe har de snabbt återställt gropar, fraktat bort stenbumlingar och jämnat till. Resten sköter naturen med tiden.

Styrelsen har haft en bra kommunikation med Härjeån och Vatten och Miljöresurs angående markanvändning med mera. Mer detaljerad information om de olika områdena kan du läsa på annan plats på hemsidan. 

Gå gärna med i vår facebooksgrupp Uppvallen i Lofsdalen, en offentlig grupp. Dela med dig av smått och gott, gärna med bilder.

Vi köpte vår stuga 2016 och det är inte samma Lofsdalen då som nu. En otrolig utveckling av hela byn är vad vi ser och upplever och det känns mycket bra att vi, i Uppvallens samfällighet, kan vara en del i den utvecklingen.

Nu väntar vi bara på snö, mycket snö! För det är själva grejen!