Inget ris på spårcentralen

På grund av de arbeten som pågår på Uppvallen får inget ris lämnas på spårcentralen.

Ris och brännbart material som uppstår under till exempel städdagen tas omhand på respektive torg och bränns där eller forslas bort till återvinningsstationen.