Städdag den 6 augusti

Nu är det dags för städdag på Uppvallen. Vi startar klockan 9.00 med samling på respektive torg. Tag gärna med egna redskap.

Under städdagen gör vi följande:

  • Röjer sly på våra grönområden
  • Rensar nedfallna träd och grenar
  • Eldar, om plats finns för det på det torget och om vädret tillåter
  • Rensar bäckar och diken om det finns på området
  • Lägger allt avfall på anvisad plats, i dagsläget vid spårcentralen
  • Leta upp trummor under vägen och rensa in och utlopp på dessa

Program:

  • Klockan 09.00 – Samling vid respektive torg
  • Klockan 11.00 – Kaffepaus på respektive torg
  • Klockan 13.30 – Korvgrillning vid Uppvallens spårcentral

Du som inte kan närvara på städdagen har möjlighet att delta med ett bidrag på 300 kr. Det skall inbetalas senast sista augusti och går till skötsel av våra grönområden. På detta sätt har samtliga fastighetsägare möjlighet att delta i skötsel av Uppvallen antingen med eget arbete eller med kontantbidrag.