Grus och nya skyltar

Nu har Uppvallsvägen fått nytt grus från spårcentralen till skidbron och huvudvägarna har just blivit hyvlade.

Vägarna har också försetts med nya M-skyltar och hastighetsmärkning vid infarten till Däggdjursvägen.