Driftkostnad väg

Till samtliga fastighetsägare på Uppvallen och Ljungbacken Samtliga fastigheter ingår i en s.k. gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av Uppvallens Samfällighetsförening. Medlemskap i Samfälligheten är enligt lag obligatoriskt och samtliga fastigheter ansvarar...

Vägar

Sveriges vägnät består till största delen av enskilda vägar med runt 50 000 mil vägar som sköts av ideellt engagerade privatpersoner. Dessa personer lägger ner enormt mycket tid, kraft och energi på...