Röjning på Uppvallens grönområde

En plan för röjning finns nu utarbetad. Där finns möjlighet att se när området runt just er fastighet kommer att ses över. Målet är att hela grönområdet hinns med under en period på fem år.

Det är främst området i närheten av fastigheter som ses över och röjgruppen bestämmer själva hur långt från fastigheter som röjning sker. Deltagarna avgör också hur detaljerad röjning som hinns med för att hela området ska bli klart. Vid röjdagarna delas gruppen in i en grupp som röjer det övre området och en grupp som röjer det nedre området.

Indelning områden
Indelning i områden. Siffrorna på områdena hänger ihop med tabellen nedan. De olika färgerna betyder ingenting utan används bara för att öka tydligheten mellan de olika områdena. (klicka på bilden för en större version)
5-årsplan
I planen visas vilka områden som ska röjas och när. T.ex. kommer vårens röjdag 2022 att fokusera på område väster om Lövsångaren (nr 3) och söder om Björnen (nr 15). (klicka på bilden för en större version)

Vid röjning kommer ris, sly och mindre träd lämnas på grönområdet. I de fall detta stör fastighetsägare uppmanas att fastighetsägare själva ordnar med att dra ris till eldning eller till spårcentralen. Det kan t.ex. ordnas som en aktivitet under städdagen. Det är också välkommet att anmäla sig till deltagande i röjgruppen. Ju fler som hjälper till ju mer hinns med!

Trevliga aktiviteter ordnas under röjdagen som belöning för deltagare och föreningen bistår även med maskiner och förbrukningsmaterial.