Fortsatt arbete med hopkoppling av vattensystem

Vatten & Miljöresurs, som är det kommunala VA-bolaget, kommer under 2022 fortsätta arbetet med att koppla ihop vattensystemen mellan Övre och Nedre Uppvallen. Arbetet kan delas in i tre delar: 1) hopkoppling mellan Talltitan och Lövsångaren, 2) hopkoppling från Talltitan via Lavskrikan till spårcentralen och 3) bygge av reservoar vid korsningen Talltitan och Uppvallsvägen. När arbetet är klart kommer flera av de tryckstegringsstationer som finns i Nedre Uppvallen att kunna tas bort.

Information från Vatten & Miljöresurs

Syftet är främst att öka driftsäkerheten men även att på sikt driva anläggningen mer effektivt. Driftsäkerheten ska stärkas genom att koppla bort de 4 små tryckstegringsanläggningar som i dag finns i Nedre Uppvallen. I stället är tanken att Nedre Uppvallen skall försörjas via en mindre reservoar som placeras vid infarten till Talltitan. På detta sätt får vi bort de störningar vi får vid strömbortfall & som förekommer i Nedre Uppvallen. De tryckstegringar som idag finns i Nedre Uppvallen är i stort behov av upprustning och har idag kostnader för tillsyn, service & el.