Driftkostnad väg

Till samtliga fastighetsägare på Uppvallen och Ljungbacken Samtliga fastigheter ingår i en s.k. gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av Uppvallens Samfällighetsförening. Medlemskap i Samfälligheten är enligt lag obligatoriskt och samtliga fastigheter ansvarar...

Fibergruppen

För drygt ett år sedan, under hösten 2017 och en bit in på vintern 2017-2018, var IP Only mycket aktiva med marknadsföring av fiber i Uppvallen. Ett ganska stort antal fastighetsägare på...