Kallelse årsstämma

Ordinarie årsstämma i Uppvallens Samfällighetsförening hålls söndagen den 2 augusti 2020, klockan 10.00 i Bystugan, Lofsdalen Medlemmarna i Uppvallens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma enligt ovan. Årsredovisning med verksamhetsberättelse och årsbokslut...

Kommunalt vatten

Sedan årsskiftet är Övre Uppvallen påkopplad det kommunala vattenledningsnätet vilket innebär att hela Uppvallen nu har kommunalt vatten. Allt tycks ha fungerat bra och vi har inte fått information om några problem...