Kallelse årsstämma

Ordinarie årsstämma i Uppvallens Samfällighetsförening hålls söndagen den 2 augusti 2020, klockan 10.00 i Bystugan, Lofsdalen

Medlemmarna i Uppvallens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma enligt ovan. Årsredovisning med verksamhetsberättelse och årsbokslut bifogades inför tidigare kallelse till årsstämma på långfredagen. Dokumenten är fortfarande giltiga och anses delgivna samtliga medlemmar.

Efter stämman följer Stugägarföreningens årsstämma cirka klockan 11.30

För att minska risken för smittspridning kommer vi i år att genomföra ett antal åtgärder under årsstämman. Antalet deltagare begränsas till max en person per fastighet. Det blir ingen kaffeservering under mötet. I möjligaste mån kommer platser vara utspridda i lokalen och fönster öppna för att öka ventilationen. Om väder tillåter kommer styrelsen överväga att ha hela eller delar av mötet utomhus.

Om ni vill använda er rösträtt men inte vill eller kan delta under stämman finns möjlighet att skicka ombud. Då krävs en signerad fullmakt. Den som har frågor men inte vill gå på stämman kan givetvis kontakta styrelsen direkt för att få svar på sina frågor.