Fibergruppen

För drygt ett år sedan, under hösten 2017 och en bit in på vintern 2017-2018, var IP Only mycket aktiva med marknadsföring av fiber i Uppvallen. Ett ganska stort antal fastighetsägare på Uppvallen, enligt vår uppskattning i storleksordningen 50 st, anmälde då sitt intresse att ansluta sig och i vissa fall beställde fiber till sin fastighet.

Härefter har vi inte hört mycket från IP Only om hur utbyggnaden framskrider. På förfrågan har IP Only under hösten 2018 låtit meddela att man ”i nuläget inte fått tillräckligt många beställningar för att kunna starta utbyggnaden”.

Under slutet av 2018 har istället Härjeåns fiber ansökt om ledningsrätt för att bygga ut ett stamnät med nytt elnät och fiber i vårt område. Detta stamnät planeras gå från riksvägen vid lägergården utmed Uppdalsvägen till Däggdjursvägen och därefter utmed Däggdjursvägen fram till det nya området Ljungbacken. Härifrån vill man bygga genom skogen fram till spårcentralen vid Uppvallen. Vidare upp i övre delen av vårt område via befintliga transformatorstationer. Kopplingsskåp planeras att placeras vid varje ”stickväg” i vårt område.

Samtidigt pågår utbyggnad av ledningar mellan Hovärkenområdet och Uppvallen. Enligt uppgift från Härjeåns kommer slang för fiber att samförläggas med övriga ledningar här vilket skulle innebära fibermatning från två håll till vårt område.

Härjeåns fiber har vidare meddelat att man under vintern-våren 2019 kommer att gå ut med ett brev till fastighetsägare i Uppvallenområdet med erbjudande att göra intresseanmälan om anslutning till deras fibernät. Villkor och tidplan för utbyggnaden har man ännu ej bestämt.

Fibergruppen bedömer i dagsläget att det är tveksamt om IP Only kommer att genomföra någon fiberutbyggnad i vårt område. Vi tror istället att det kommer att vara Härjeåns nät som blir byggt. Fastighetsägare i Uppvallen som vill ha fiber från Härjeåns kan nu i första hand anmäla intresse och får senare ta slutlig ställning till Härjeåns erbjudande då detaljerna i detta är kända.

Fastighetsägare som tidigare anmält sig till utbyggnad hos IP Only men nu istället vill ansluta sig till fiber hos Härjeåns måste nu granska villkoren i den anmälan som gjorts. Enligt de information vi har finns flera varianter av anmälan. Om man enbart gjort intresseanmälan är vår tolkning att denna inte är bindande för fastighetsägaren. Har man istället tecknat avtal med IP Only är det klokt att noggrant läsa villkoren i avtalet.

Jan Lundgren              070-6396840          janokerstin@hotmail.com
Michael Schilling        073-0239105        michael.schilling1@outlook.com