Områdets vägar

Under året planeras barmarksunderhåll som innehåller hyvling, dammbindning och slåtter. Utöver dessa aktiviteterna planeras i år att byta några vägtrummor vid bland annat Älgen samt att se över diken på de nedre stickvägarna.

Vägarna kommer att inventeras och dokumenteras och vi kommer hålla slutbesiktning efter arbeten med fiber- och vattendragning.

Den vägtrumma som ofta finns vid infarten till en fastighet är fastighetsägarens ansvar och vi rekommenderar att ni inspekterar dessa och åtgärdar där det behövs.