Sophantering på Uppvallen

Den 1/7 2023 började vi sortera ut matavfall på Uppvallen. 25 st bruna sopkärl ställdes ut i särskilda ”sopskåp”, 10 st vid Däggdjursvägen och 15 st vid spårcentralen.

Sorteringen har i huvudsak fungerat bra. De flesta fastighetsägare lägger matavfallet i bruna påsar som sedan läggs i de bruna sopkärlen. Dock finns det fortfarande några som lägger matavfallet i plastpåsar eller lägger ”restavfallet” i matavfallskärlen. Detta är inte tillåtet och kan medföra att vi får betala ”straffavgift” för felsorterat avfall.

Vi uppmanar alla fastighetsägare att följa reglerna och att tydligt informera hyresgäster om vad som gäller.

/Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *