Matavfallsinsamling på Uppvallen

Den 1/7 börjar vi sortera ut matavfall i Lofsdalen. Vi lägger vårt matavfall i bruna påsar som vi sedan lägger i särskilda kärl som kommer att finnas vid våra nuvarande containrar vid spårcentralen och vid Däggdjursvägen.

Kommunen (Vatten- och Miljöresurs) kommer att köra ut matavfallspåsar och påshållare till oss att hämta vid spårcentralen. Detta kommer att göras före den 1/7.

Observera att utsorteringen inte är frivillig utan ett absolut krav.

2 Kommentarer on “Matavfallsinsamling på Uppvallen

  1. Tunnorna kommer att vältas av björnar. Någon form av tippskydd/spärr på locken är ett måste.
    Av erfarenhet så flyttas mer än hälften av tidigare hushållsavfall till matavfall. Tveksamt om tunnorna räcker eller hur ofta sker tömning? Administrerar föreningen tömningen som tidigare? Mindre containertömning kvittas mot matavfallstömning?

  2. Ser inga påsar eller påshållare vid spårcentralen-

Comments are closed.