Karta med spolposter

På Uppvallen finns ett antal spolposter. De är markerade på kartan nedan. Spolposter kan användas för brandbekämpning men uppfyller inte kraven för att kallas brandpost. Några brandposter finns inte på området.

Ansvar för vattensystem och brandskydd ligger hos kommunen. Vi delar bara informationen.