Behöver du ved?

På flera ställen på området finns det mindre trädstammar kvar efter trädfällning. Det är fritt för varje fastighetsägare att själv gå ut och förse sig med denna ved!

Om det finns grövre trädrester som kräver att man använder motorsåg så får detta ske på egen risk. Var noga med att kontrollera att veden tas från de gemensamma ytorna.

Styrelsen