Avverkning nära Uppvallen

Avverkning på skogsfastigheten (26:1) i anslutning till Uppvallen pågår fram till slutet av januari. Virkesupplag och transporter kommer förekomma under denna tid.

Planering görs för att påverkan på spårcentral, skid- och skoterleder ska bli så liten som möjligt.

Uppvallsvägen upp till spårcentralen kommer påverkas.