Städdagen 2019

Tack till alla som var närvarande och arbetade under städdagen lördagen den 3 augusti. Det fungerade bra, ca 70 fastigheter var representerade och vi fick mycket arbete utfört.

Elda ris får vänta till hösten. Vädret var bra.

Vår entreprenör har röjt sly och gallrat träd vid Däggdjursvägen. Timret ligger nu vid spårcentralen och är tillgängligt för alla medlemmar att hämta.