Trädfällning

På föreningens inbjudan har Skogsstyrelsen inventerat hela grönområdet juli 2019. Syftet med besöket var att ge Uppvallens styrelse en sakkunnig bedömning av grönområdet. Skogsstyrelsens representant konstaterade att det inte var aktuellt med...