Vägar

Sveriges vägnät består till största delen av enskilda vägar med runt 50 000 mil vägar som sköts av ideellt engagerade privatpersoner. Dessa personer lägger ner enormt mycket tid, kraft och energi på...

Stadgar

Samfälligheten  För samfälligheten bygger stadgarna på lantmäteriets så kallade normalstadgar för samfälligheter. Grundtexten för paragraferna kommer från lantmäteriet och är i några fall anpassade för vår samfällighet. Anpassningarna består framförallt av namn,...

Protokoll

2022 2022 Årsstämma Samfällighet 2022 Result och balansräkning 2022 Årsmöte Stugägarförening 2021 2021 Årsstämma Samfällighet 2021 Årsmöte Stugägarförening 2020 2020 Årsstämma – Samfällighet 2020 Årsmöte – Stugägarförening