Driftkostnad väg

Till samtliga fastighetsägare på Uppvallen och Ljungbacken Samtliga fastigheter ingår i en s.k. gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av Uppvallens Samfällighetsförening. Medlemskap i Samfälligheten är enligt lag obligatoriskt och samtliga fastigheter ansvarar...

Fibergruppen

För drygt ett år sedan, under hösten 2017 och en bit in på vintern 2017-2018, var IP Only mycket aktiva med marknadsföring av fiber i Uppvallen. Ett ganska stort antal fastighetsägare på...

Ägarbyte

Faktura för samfällighetens medlemsavgift skickas till den som vid årsstämman är antecknad i debiteringslängden som ägare. Avgifterna gäller för kalenderår. Vid försäljning är köpare och säljare solidariskt betalningsansvariga för årets avgift, enligt...

Grönområde

Uppvallens samfällighet köpte 1991 det grönområde som omfamnar däggdjursvägarna vid nedre Uppvallen och fågelvägarna vid övre Uppvallen. Efter köpet har samfälligheten ansvar för skötseln och underhåll av grönområdet. Grönområdet omfattar 84 hektar...