Kallelse årsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Uppvallens Samfällighetsförening som äger rum söndagen den 8 augusti 2021, klockan 10.00 i Bystugan Lofsdalen.

För att minska risken för smittspridning kommer vi även i år att genomföra ett antal åtgärder under årsstämman. Antalet deltagare begränsas till en person per fastighet. Det blir ingen kaffeservering under mötet. I möjligaste mån kommer platser vara utspridda i lokalen och fönster öppna för att öka ventilationen. Om väder tillåter kommer styrelsen överväga att ha hela eller delar av mötet utomhus.

Om ni vill använda er rösträtt men inte vill eller kan delta under stämman finns möjlighet att skicka ombud. Då krävs en signerad fullmakt. Den som har frågor men inte vill gå på stämman kan givetvis kontakta styrelsen direkt för att få svar på sina frågor.

Efter stämman följer Stugägarföreningens årsmöte.

Vi uppmanar alla medlemmar att delta i föreningsstämman. Stämman är ett utmärkt forum för oss medlemmar att påverka och för att få aktuell information om vad som är på gång i vårt område.