Bilen på Lodjursvägen

Vi känner till den blå bilen som står i korsningen Lodjursvägen-Däggdjursvägen, och har under flera veckor  arbetat med polisen/kronofogden/kommunen med flera för att få den bortforslad.

Idag står den dumt till i korsningen så ta det försiktigt när ni passerar.

Kommunen har lovat att den skall fraktas bort. Rutinen är att kommunen måste skriva sig som ägare på bilen och i samband med det anlitar man exempelvis assistanskåren för bortforsling och skrotning. Vi betraktar ärendet som löst och hoppas på snabb hantering av kommunen.