Årsstämman framskjuten

Även i år väljer styrelsen att skjuta fram årsstämman till dagen efter städdagen i början av augusti. Anledningen är att risken för smittspridning då bör vara lägre och att stämman förhoppningsvis kan hållas utomhus.

Preliminärt datum för stämman är söndagen den 8 augusti klockan 9.00.