Status för fiberanslutning

Grävningsarbetet och samförläggning med ny matarkabel i samband med el och vatten är nu i stort sett klart gällande Uppvallen – vilket innebär att det nu är möjligt för alla fastigheter att ansluta sig till Härjeåns fiber.

Sett till hela området (Uppvallen) är det i dagsläget 26% som anmält intresse genom att skicka in signerat avtal till Härjeån. Det är i sig för lågt intresse för att man skall starta en generell anslutning till alla fastigheter i området. Då det ligger anslutningsbrunnar vid alla stickvägar så är det fullt möjligt för enskilda områden (ex Lövsångaren) att få anslutning genom att man tillsammans säkerställer att minst 65% av fastigheterna skriver avtal.

Styrelsen för Uppvallen samfällighetsförening kan självklart inte styra enskilda fastighetsägare till att ansluta sig men vi kan underlätta för information och samarbete för att se var det finns underlag för anslutning. För respektive stickväg (område) finns en ansvarig kontaktperson som kan koordinera och samla in intresse för att se vilken anslutningsgrad det går att säkerställa för respektive område.

Härjeåns fiber kan starta grävning och anslutning under perioden april-november 2021 i de områden där det blir aktuell. Så fort de fått in signerat avtal från enskilda fastighetsägare påbörjas projektering och anslutningar kommer att ske i turordning.

Priset för anslutningen är 22,900 kr inkl. moms. Härjeåns fiber erbjuder möjligheten att delbetala investeringen om du så önskar. Utöver kostnaden för anslutning, tillkommer utgiften för grävning på din tomt. Vill man ha hjälp med grävningen tar man ut en avgift på 2,500 kr.

Vill du läsa mer om Härjeåns fibernät så bifogar vi här länk till ”fiber till alla” där du kan läsa mer om just ditt område. När du söker adress/område så är det Uppvallen som skall anges. Bifogar också en länk direkt till Härjeåns hemsida.

https://fibertillalla.se/

https://www.harjeans.se/10731.fibernat.html

Michael Shilling, 0730–239105