Stadgar

Samfälligheten 

För samfälligheten bygger stadgarna på lantmäteriets så kallade normalstadgar för samfälligheter. Grundtexten för paragraferna kommer från lantmäteriet och är i några fall anpassade för vår samfällighet. Anpassningarna består framförallt av namn, placering, antal styrelseledamöter och räkenskapsperiod. I slutet av stadgarna finns en bilaga med förklarande kommentarer till paragraferna.

Stadgarna för samfälligheten har uppdaterats en gång sedan bildandet 1982. Det var år 2010 då de nuvarande stadgarna antogs. Ändringen bestod i uppdatering mot nya normalstadgar som inkluderade avsättning till en underhålls- och förnyelsefond samt några andra mindre ändringar.

Stugägarföreningen

Stugägarföreningen bildades 1991. Stadgarna har varit desamma sedan starten.