Föreningen

Samfällighetsföreningen

Vår samfällighetsförening bildades 1982 när de första husen byggdes. Under åren därefter har området utvecklats och stor möda har lagts ned på att området ska bevara sin karaktär med stugorna bokstavligen inbäddade i naturen.

I samfällighetsföreningen har vi ansvar för att förvalta och sköta:

  • Vägunderhåll och snöröjning
  • Gemensamma grönområden
  • Sophanteringen

Vid årsstämman, som brukar vara vid påsk varje år, träffas medlemmarna och då väljs en styrelse, som är operativt ansvarig för verksamheten med föreningens stadgar och gängse lagkrav för samfällighetsföreningar som styrverktyg och ramverk.

Den lagstadgade avgift till samfälligheten som alla fastighetsägare betalar varje år kommer på faktura i april månad. Där ingår vägunderhåll och snöröjning. Enligt beslut på årsstämman betalar varje fastighet också sophämtningsavgift. Den fakturan kommer under juni/juli

Stugägareföreningen

Föreningen har samma styrelse som samfällighetsföreningen. Där sköter vi andra frågor som har med trivsel och tillgänglighet att göra. Som medlem i Lofsdalsspår har föreningen självklart inflytande och insyn över utvecklingen i Lofsdalen. Lofsdalsspår är ortens ekonomiska förening för utveckling, drift och underhåll av våra fantastiska skidleder och skoterspår.

Stugägarföreningen inbjuder också till en gemensam städdag i början av augusti varje år. Ett trevligt tillfälle att träffas då vi går man ur huse med krattor, röjsågar, spadar med mera och gör fint på våra områden. Som avslutning samlas vi ute och grillar korv och delar med oss av våra erfarenheter från dagen.


Uppdaterad 2023-11-25 av Lotta Häller