Ägarbyte

Faktura för samfällighetens medlemsavgift skickas till den som vid årsstämman är antecknad i debiteringslängden som ägare. Avgifterna gäller för kalenderår. Vid försäljning är köpare och säljare solidariskt betalningsansvariga för årets avgift, enligt...