Kallelse årsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Uppvallens Samfällighetsförening som äger rum långfredagen den 29 mars 2024, klockan 09.00 i Bystugan Lofsdalen.

Om ni vill använda er rösträtt men inte kan delta under stämman finns möjlighet att skicka ombud med signerad fullmakt. Det finns naturligtvis också möjlighet att kontakta styrelsen direkt för att få svar på frågor.

Efter samfällighetens årsstämma följer stugägarföreningens årsmöte.

Vi uppmanar alla medlemmar att delta på årsstämman. Stämman är ett utmärkt forum för oss medlemmar att påverka och för att få aktuell information om vad som är på gång i vårt område.

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt på hemsidan efter mötet. Det finns också möjlighet att få det per brev efter kontakt med sekreteraren.

Tina Lindman, ny VD för Destination Lofsdalen kommer till stämman och berättar om vad som händer nu och framöver i Lofsdalen.

2024 Kallelse årsstämma

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *