Städdag

Uppvallens spårcentral Uppvallens spårcentral, Lofsdalen, Sverige

Nu är det dags för städdag på Uppvallen. Vi startar klockan 9.00 med samling på respektive torg. Tag gärna med egna redskap. Under städdagen gör vi följande Röjer sly på våra grönområden Rensar nedfallna träd och grenar Eldar, om plats finns för det på det torget och om […]

Röjdag

Uppvallens spårcentral Uppvallens spårcentral, Lofsdalen, Sverige

Röjgruppen samlas för att röja sly, ris och mindre träd på grönområdet. Det är egentligen bara ett svepskäl för att få vara i skogen och arbeta ihop med likasinnade samt för att få fira ett gott dagsverke med något gott att äta och dricka. 09.00 Samling på spårcentralen […]