Årsstämma genomförd

På långfredagen hölls traditionsenligt årsstämma i en fullsatt bystuga för Uppvallens Samfällighetsförening och för stugägarföreningen.

Tanja Stenström tackades för sin insats som suppleant i styrelsen och Hans-Fredrik Gestrin blev invald som ny vägansvarig.

  • Regler för slitageersättning för tunga transporter klubbades genom
  • Diskussion kring hantering av plogning av uppfarter hölls
  • Information om kommande förändringar inom sophantering gavs
  • Mötet diskuterades att lägga ner stugägarföreningen då den inte längre behövs utifrån sitt ursprungliga syfte. Beslut togs att anta styrelsens framställan om upplösning av föreningen. Enligt stadgarna ska beslut tas på 2 årsmöten och kommer således tas upp nästa år igen.

Mötet avslutades med information från Destination Lofsdalens nya VD Tina Lindman om vad som händer i Lofsdalen och om planerna framåt.

Protokoll från stämman kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.

Sekreterare Berit och ordförande Lotta styr mötet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *