Årsstämma

Årsmöte hölls på bystygan på långfredagen. Mötet var välbesökt och det bjöds på kaffe och gofika. Efter avslutad årsstämma fick mötet information från både Noen om byggplaner på Uppvallen och Helena Fjällgren om Vision Lofsdalens arbete.

Protokoll från mötet finns här.

Olof Näslund, NOEN
Han berättade att projektet Fjällvyn slutligen är godkänt för exploatering. En ny spårcentral kommer att byggas med servicebyggnad i närheten av Hovärksspåret. Det första som är aktuellt är breddning av Uppvallenvägen från Fäboden till infarten till Fjällvyn i höjd med området Bergfinken. Bygge kommer påbörjas i sommar om allt går som det ska.

Helena Fjellgren, Vision Lofsdalen
Hon berättade om planerna för bland annat utbyggda cykelleder och breddad led mot Våffelstugan med planer på en vandringsled liknande Panormaleden. Hon berättade också om vad som händer på andra sidan Hovärken med tomter, backar och cykelleder. Det händer mycket i byn men det behövs fler fastboende i Lofsdalen för att bland annat behålla skola och förskola. För närvarande 180 fast boende.